OneDrive does not sync

Første gang en bruker logger seg på OneDrive for Business kontoen sin via Office 365 eller FEIDE så vil det ta litt tid før du faktisk kan bruke OneDrive. Dette kan ta alt fra 30 sekunder til 5 minutter.

Det er mulig for deg å få dette til litt fortere for å ikke bruke unødvendig tid på å vente.
Se denne video: http://www.youtube.com/watch?v=T-v7z2E8dT0

For å beskytte seg selv så har Microsoft designet Office 365 slik at de automatisk gjør ikke plass til brukeren før den kommer i aktivt bruk. Dette gir mening for Microsoft spesielt i skolen hvor tjenesten er gratis og skole ofte overprovisjonerer brukere. Det er også slik at ikke alle brukere blir aktive brukere.
Det finnes også et Powershell script som du kan kjøre. Dette scriptet provisjonerer opp brukerne dine automatisk før de har logget på. Scriptet kan ta 100 brukere av gangen, så det kan ta litt tid.