Search

Håvard Siegel Haukeberg

Paste life: Ctrl+C -> Ctrl+V

Tag

sharepoint online

Azure RMS behavior on SharePoint Online

What will the user see if he puts a Azure RMS protected file on SharePoint online?

Setup:

  • Azure RMS account and document owner: hsh@haukeberg.com
  • SharePoint Online accont: hhauk@microsoft.com
  • Document shared with hhauk@microsoft.com read only
  • Do not worry about language (you can get this software in your language)

Here is what happens:

protected file in SPO
In a sharepoint site
RMS blocker
IRM (Azure RMS) disclamer. So NO Office webapps
file opening prompt
Normal open prompt
configuring
Checking for RMS client (you must have this)
opening prompt for creds
If you are not logged in, you need to do so
proper creds
Modern login
mfa challenge
MFA gateway for access
my premissions
Your current access credentials
denied access
If yo do not have access then the owner will get this mail.

 

 

Quick OneDrive for Business Provision

OneDrive does not sync

Første gang en bruker logger seg på OneDrive for Business kontoen sin via Office 365 eller FEIDE så vil det ta litt tid før du faktisk kan bruke OneDrive. Dette kan ta alt fra 30 sekunder til 5 minutter.

Det er mulig for deg å få dette til litt fortere for å ikke bruke unødvendig tid på å vente.
Se denne video: http://www.youtube.com/watch?v=T-v7z2E8dT0

For å beskytte seg selv så har Microsoft designet Office 365 slik at de automatisk gjør ikke plass til brukeren før den kommer i aktivt bruk. Dette gir mening for Microsoft spesielt i skolen hvor tjenesten er gratis og skole ofte overprovisjonerer brukere. Det er også slik at ikke alle brukere blir aktive brukere.
Det finnes også et Powershell script som du kan kjøre. Dette scriptet provisjonerer opp brukerne dine automatisk før de har logget på. Scriptet kan ta 100 brukere av gangen, så det kan ta litt tid.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: