Personene bak foreldremestring.no er to helt vanlige foreldre med helt vanlige jobber innenfor helsesektoren. I tillegg til sine vanlige jobber så selger de kurs i det de kaller foreldremestring.
De formidler også en form for gratis tips og budskap i pent designede bilder og plakater på sin facebook side.

Tipsene inkluderer en rekke feel-good tips og selvfølgeligheter sånn som alle foreldre kan være enige i.

Utfordringen er at de også prøver å formidle en form for ekspertise innenfor sitt felt og at de forfekter metoder uten noen vitenskapelig grunnlag for utsagnene. Det er heller noen form for kilde eller referansebruk på noen av de uttalelsene de står bak. Denne siden er full av tankefeil (Logical Fallacies) spesielt rettet rundt personlig erfaring og følelser

Dette er spesielt synlig når de forfekter en metode (Time-In) som ikke er vitenskapelig bevist. De går også så langt som å feiltolke alternativet for å få sin metode til å se bedre ut. Dette bryter mot grunnleggende vitenskapelig etikk.

Her er et eksempel hvor de potensielt gjør mer skade enn hjelp:

Metoden time-in som et alternativ til time-out.
1. De refererer ikke til noen vitenskaplige artikler
2. De signerer alle bildene med firmanavnet sitt
3. De får time-out til å se farlig/slemt ut
4. De veier ikke nøytralt opp alternativene

Fakta er: Time-out er en velprøvd metode som blant annet beskrevet her:
Av Time Magazine og av CDC i USA – to ekstremt troverdige aktører.

Metoden Time-in har i følge George Holden ikke noe vitenskapelig hold enda.

“We’re currently doing research on whether time-ins work, but to my knowledge there’s virtually no evidence on whether time-ins are effective,” says George Holden, chair of the Department of Psychology at Southern Methodist University.

Vær ekstremt kritiske til disse to personene bak denne siden. De tjener penger på kursene og alt dere leser på siden er lagt ut for å få folk til å kjøpe kurs av dem. Det er en forretningsmodell som kynisk utnytter folk i en sårbar fase i livet. De er ikke eksperter, snarere tvert i mot da de viser ingen vitenskapelige egenskaper eller evner til kritisk tenkning på sine nettsider.