Viste du at

Du kan høyrelikke i konsollet:
 

Forbedret rapportering på blant annet:
PC fabrikat
Disk plass
Minne installert
CPU

Alt dette kan eksporteres til en CSV fil og sendes til Excel for analyse.

Du kan behandle andre lisensavtaler i Windows Intune

Du kan kjøre oppgaver på eksterne klientmaskiner