Hosting + Microsoft

Strategiforanding i Exchange teamet om /hosting har tilgjengligjort et behov for å få en god delt Exchange løsning som passer med multitenant perspektivet til driftsleverandører.

I Exchange SP2 så har teamet lasert whitepapers og guider for å hjelpe ASP-leverandører med å bygge en multitenant cloud løsning og foreslå løsninger på problemer som oppstår når man drifter i delt miljø.

Multi-Tenancy and Hosting Guidance for Exchange Server 2010 SP2
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28192

Exchange Server 2010 SP2 and Support for Hosting Exchange
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2011/08/30/exchange-server-2010-sp2-and-support-for-hosting-exchange.aspx

Exchange Server 2010 Hosting and Multi-Tenancy Solutions and Guidance
Inkluderer en liste over kontrollpanel leverandører med godkjente løsninger
http://technet.microsoft.com/en-us/exchange/hh563895.aspx

BLOG: Exchange 2010 Service Pack 2 and Hosting
Rydder opp i support policies rundt hosting scenarioerhttp://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2011/12/06/exchange-2010-service-pack-2-and-hosting.aspx