Microsoft-Office-365-Logo

Hvis du har Office 365 for Utdanning så er sjansen stor for at du har to epostkontoer,
f.eks: lærer@kommune.no og lærer@skole.kommune.no

Her er en enkel måte å videresende eposten som Bruker og som Administrator (automatisk for en gruppe brukere).

FOR LÆREREN
Naviger til http://outlook.office365.com

alternativer i outlook web app  videresende i office 365videresendingsepost

 

FOR ADMINISTRATOR:

Bruk Exchange PowerShell, det er mye raskere dersom du skal gjøre dette automatisk for en gruppe lærere.
Eksempel på kodesnutt:
Set-Mailbox lærer –ForwardingSmtpAddress lærer@kommune.no –DeliverToMailboxAndForward $true
I koden over så er det læreren sin mailbox i Office 365 som blir videresendt til kommuneeposten. DeliverToMailboxAndForward bestemmer om vi skal la det være igjen et kopi av eposten i skolekontoen. Jeg har valgt Ja til dette.

Trenger du å fjerne forwarding for kontoer er det bare å gjøre slik:
Set-Mailbox Support –ForwardingSmtpAddress $null

Det er også mulig å begrense forwarding til kun spesifikke domener.