Har et eldre hus med to forskjellige type vinduer og ventiler

5 vinduer kan ikke åpnes og har en Spalteventil eller “Vindusventil”

9 vinduer har Spilvent

Jeg har nå malt alle vinduene hvite og ønsker derfor å ha hvite spalteventiler, men hvilken type skal jeg velge?

På nett så står det at Spilvent kaster luften inn i rommet istedenfor ned på vinduet og det kan jo være greit, men gjør den egentlig det bare ved å ha en åpning motsatt vei?

Tinde vindu beskriver spilvent

Vi vet jo alle at kald luft synker.

Det jeg kan se for meg er at spilvent utnytter trykkforskjellen vinden blir sugd inn og får fart slik at den kastes inn i rommet, mens en standard vindusventil bremser vinden og kaster den ned.

Litt usikker på hva som er best, men det er ingen tvil om at vindusventiler ser penest ut.