So we have bought a new house and the inner doors are real poor quality. The brand is Dorma.

Dorma låsehus
Dorma lockbox

The noise when opening the door is just horrible. Listen to this:

So I went to Jula and bought new lockboxes for only 99 NOK. Really cheap and really quiet.

The brand Hard Head is produced in “Peoples Republic of Korea” for Jula. So thanks North Korea! You just made sneaking away when I wake up a bit easier!

In norwegian for some reason:

Du kan også feste en list langs karmen for å dempe støy når du åpner og lukker døren. Fåes kjøpt på rull hos Jula. Husk å kjøp den tynneste. Du må også justere på motstykke til døren.

Karmlist for støydemping
For å dempe støy og lukkestøy har jeg satt på en karmlist også fra Jula