Search

Håvard Siegel Haukeberg

Paste life: Ctrl+C -> Ctrl+V

Tag

First release

Få Office 365 tjenester så fort som mulig med First Release

Office 365 Staff Hub og Office 365 Planner er produkter som rulles ut til Office 365 kontoer. Flere nye tjenester vil komme i fremtiden.

Hvis du ønsker å få dette så fort som mulig inn på din Tenant må du sørge for å ha aktivert First Release. Slik gjør du.

  1. http://portal.office.com
  2. Settings
  3. Organizational Profile
  4. Click on Actions on the First Release Preferences
  5. Select Edit
  6. Select First Release for everyone or just someone
  7. Click Next
  8. That’s it, now you wait

settings-in-office-365

release-preferences-in-office-365

first-release-for-some-or-all-users

 

Office 365 Førsteutgivelse til alle eller noen få?

I Office 365 så kan du velge selv om din tenant skal få ny funksjonalitet i øyeblikket den blir tilgjengelig. Denne innstillingen er under Tjenesteinnstillinger->Oppdateringer

admin update

Du kan velge at alle på din tenant får dette eller kun noen

select people

Dersom du allerede er medlem av “First Release” for tenanten så får du et varsel dersom du ønsker nå å kun ha det på for enkelte brukere, trykk Ja her.

move from entire.

Nå kan du velge personer fra Azure Active Directory som skal få teste den nyeste funksjonaliteten straks den er klar.

select a few

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: